การจัดการเรียนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน WIL

14454708_1179270458782461_1408663810_n

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบเชิงบรูณาการกับการทำงาน (Work- integrated Learning ) ได้มีการจัดนักศึกษาออกปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ

😳 เป้าหมายที่จะได้รับ 😳

➡  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

➡  เพื่อเป็นการพัฒนาศัักยภาพและความสามารถของนักศึกษาให้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *