การจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้วยรหัสสี

 

CallNo

เป้าหมายของการจัดการความรู้ :  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้วยรหัสสีก่อนออกให้บริการ จัดทำตารางรหัสสี ขั้นตอนการปฏิบัติ  ง่ายต่อการจัดเก็บ และจัดเรียงหนังสือขึ้นบนชั้น

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้แนวปฏิบัติงานที่ดีการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี  ตารางรหัสสี ทำให้ลดข้อผิดพลาดการจัดเก็บ การค้นหาตัวเล่ม และการจัดเรียงหนังสือที่ให้บริการ

ความเป็นมา

การจัดหมวดหมู่หนังสือสำหรับห้องสมุด นอกจากการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC: Library of Congress Classification) โดยแบ่งเป็น 20 หมวดใหญ่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z ยกเว้น IQWXY ผสมกับตัวเลขอารบิค ตั้งแต่เลข 1-9999 และอาจเพิ่มจุดทศนิยมกับตัวเลข 20 หมวด ได้แก่ A= ความรู้ทั่วไป  (General Works)  B  =  ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา  (Philosophy  Psychology, Religion)                        C =  ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)  D = ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า  (History : General and Old  World) E-F = ประวัติศาสตร์ : อเมริกา  (History : America) G    =   ภูมิศาสตร์ โบราณคดี  นันทนาการ  (Geography, Antropology, Recreation) H  = สังคมศาสตร์  (Social Sciences) J=  รัฐศาสตร์  (Political Science) K =  กฎหมาย  (Law)  L  = การศึกษา (Education)  M = ดนตรี (Music and Books on Music) N = ศิลปกรรม (Fine Arts)

P =  ภาษาและวรรณคดี  (Philology and  Literatures) Q =  วิทยาศาสตร์  (Science) R =  แพทยศาสตร์  (Medicine) S =  เกษตรศาสตร์ (Agriculture) T = เทคโนโลยี  (Technology)

U = ยุทธศาสตร์ (Military Science) V = นาวิกศาสตร์ (Naval Science) Z = บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science) รวมถึง Juv หนังสือนวนิยาย รส. เรื่องสั้น งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ซึ่งใช้เลขเรียกตามที่ห้องสมุดกำหนด เมื่อวิเคราะห์เลขหมู่และจัดไว้เป็นหมวดต่างๆแล้ว เราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการติดแถบสีเลย เพื่อกำหนดที่อยู่ให้หนังสือหมวดหมู่เดียวได้อยู่ด้วยกัน และสามารถให้นักศึกษา หรือผู้รับบริการ หาได้ง่ายและง่ายต่อการจัดเก็บ

ตัวอย่างตารางสีหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

1

2

3

4

5

 

วิธีการพิมพ์รหัสหมวดหมู่ด้วยรหัสสี

1.จัดพิมพ์หมวดหมู่ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งค่าระยะความกว้างและสูงให้พอเหมาะกับสติ๊กเกอร์ในแต่ละดวงให้ตรง

2.นำหนังสือที่ผ่านการวิเคราะห์หมวดหมู่เรียบร้อยมาพิมพ์สติกเกอร์ติดสันหนังสือแยกประเภทหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการกำหนดสีหมวดหมู่

3.นำตารางสีหมวดหมู่มาพิมพ์สติกเกอร์ติดแถบหนังสือ (เลขเรียกหนังสือ Call No.)

วิธีติดแถบสี

1.ใช้เครื่องวัดทาบที่มุมล่างด้านซ้ายของหนังสือ ใช้ดินสอขีดทำรอยเบาๆ

2.ติดแถบสีใต้เส้นที่ทำรอยขีดไว้ ให้ติดแถบสีโดยกะระยะพาดจากปกหน้าอ้อมไปถึงปกหนังในระยะที่เท่าๆกัน เพื่อความสวยงาม(ส่วนด้านบนเส้นเพื่อไว้สำหรับการทำแบบครบขั้นตอนในภายหลังเพิ่มเติมได้)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *