“กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”

img_15981

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป   โดย อาจารย์ ฐิราวัลย์ เส็งพานิช ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป : เปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 หัวข้อ หัวข้อ “กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (Golden Tulip Sovereign Hotel) กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

img_16551

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมีการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีการเลือกสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่จะหมดวาระลงในปีนี้ โดยที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเสียง และมีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเครือข่ายในปีถัดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *