สร้างความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา “คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา”

ศูนย์สหกิจศึกษาได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้นักศึได้ทราบ และนำไปเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบว่าคุณสมบัติขงวอนักศึกษานั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งคุณสมบัติข้อต่าง ๆ ได้ทำการรวบรวมและพิจาณามาจากสาขาวิชาแล้วจึงนำมาทำเป็นองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. มีความรู้ทางวิชาการดี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 00 ในภาคการศึกษาที่สมัคร
  2. ไม่มีผลการเรียนเป็นI
  3. ผ่านการเสริมทักษะทางด้านภาษาสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ศูนย์สหกิจศึกษาจัดขึ้นร้อยละ 90
  4. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดหรือผ่านการอบรมฝึกปฏิบัติจำนวน 30 ชั่วโมง
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดวินัยนักศึกษา โดยสาขาวิชาเป็นผู้รับรอง
  6. มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการ
  7. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกระบวนการสหกิจศึกษา
    **ผลการเรียนของนักศึกษาใช้ผลการเรียนตั้งแต่เริ่มศึกษา จนถึง ภาคการศึกษา1/2558

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *