Loading

LIST REPAIR

ลำดับ อ.ที่รับงาน วันที่ไปปฎิบัติงาน แจ้งช่อมเรื่อง ปัญหาเกิดจาก แก้ไขโดย ห้อง ไปกับใคร หมายเหตุ เวลาแจ้ง
64
adul.s
2019-12-13
ต่อโปรเจคเตอร์ไม่ติด สายที่บล็อค VGA เสียบไม่สนิท เสียบสายให้สนิท 132 13-12-2019
63
meathichai.k
2019-09-09
เครื่อง Printer พิมพ์สีเพี้ยน ไม่ได้ทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นเวลานาน ทำความสะอาดหัวพิมพ์ สาขาบัญชี 9-9-2019
62
meathichai.k
2019-08-22
เครื่อง Printer กระดาษติด ขอบกระดาษพับ ทำให้กระดาษยับอยู่ภายในเครื่อง Printer ดึงกระดาษไม่ออก ขยับหัวพิมพ์ไปด้านขวาสุด แล้วดึงกระดาษออก บริการวิชาการ 22-8-2019
61
meathichai.k
2019-08-22
Printer สั่งพิมพ์ไม่ได้ แจ้ง Drum Error เปลี่ยนตลับหมึกแล้วไม่ได้รีเซ็ตหัวพิมพ์ รีเซ็ตหัวพิมพ์ สำนักส่งเสริมวิชาการ อัคคี มาร์ค & กาย 22-8-2019
60
meathichai.k
2019-08-08
เครื่อง Computer เปิดไม่ติด มีฝุ่นภายในตัวเครื่องมาก เป่าฝุ่น ขัด RAM การงเงินการคลัง อัคคี 8-8-2019
59
nguyen.h
2019-07-29
เปิดคอมไม่ขึ้น ปลักไฟ้หลุด เสียบปลักให้สนิด สำนักทะเบียนฯ - 29-7-2019
58
meathichai.k
2019-07-27
Projector ส่งภาพไม่ออก ต่อสาย HDMI ไม่สนิท ต่อสายให้สนิท ม้วนสาย HDMI ขึ้นไปไว้บน Projector 225 27-7-2019
57
meathichai.k
2019-07-27
ใช้งาน Office 2016 ไม่ได้ key หมดอายุ ติดตั้งไฟล์ Crack ใหม่ สำนักวิทยบริการ เสี่ยมาร์ค 27-7-2019
56
nguyen.h
2019-07-21
share printer ไม่ได้ windows ไม่ยอมรับเครื่องปรึง ติดตั้งเครื่องปรึงโดยสายโตรง การจัดการโรงแรม แฟร้ง - 21-7-2019
55
nguyen.h
2019-07-20
printer print สีไม่ออก มึกมาไม่ครบ clear ตลับมึกเครื่องปริง สำนักพัฒฯ ไปกับมาค 20-7-2019
.js">