Loading

LIST REPAIR

ลำดับ อ.ที่รับงาน วันที่ไปปฎิบัติงาน แจ้งช่อมเรื่อง ปัญหาเกิดจาก แก้ไขโดย ห้อง ไปกับใคร หมายเหตุ เวลาแจ้ง
54
nguyen.h
2019-07-20
printer print สีไม่ออก มึกมาไม่ครบ clear ตลับมึกเครื่องปริง สาขาบัณชี - 20-7-2019
53
meathichai.k
2019-07-18
ต่อสาย USB แล้วมองไม่เห็นเครื่องปริ้น Driver Printer มีปัญหา ติดตั้ง Driver Printer ใหม่ ห้องคณะบริหารและการจัดการ 18-7-2019
52
meathichai.k
2019-07-18
ใช้งานเครื่องปริ้นไม่ได้ ไม่ได้แชร์เครื่องปริ้น ทำการแชร์เครื่องปริ้น สำนักส่งเสริมวิชาการ 18-7-2019
51
meathichai.k
2019-07-13
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ Switch หลังห้องหลวม ขยับสาย LAN ตรง Switch หลังห้อง บริการวิชาการ 13-7-2019
50
nguyen.h
2019-07-13
projector ไม่ขึ้นจอ สายแปล่งVGA to HDMI ไม่สนิท เสิยบสายใหม่ให้สนิท 233 - 13-7-2019
49
nguyen.h
2019-07-13
projector ไม่ขึ้นจอ สายลุด เสิยบสายใหม่ 145 13-7-2019
48
2019-07-13
221 โปรเจตเตอร์ภาพล้นขอบ ปรับภาพไม่ได้ขนาด ปรับภาพให้พอดีขอบ lab221 เนส 13-7-2019
47
meathichai.k
2019-07-04
Projector ส่งภาพไม่ออก บล็อก VGA ติดผนังมีปัญหา ใช้สาย HDMI ต่อตรงกับ Projector 132 4-7-2019
46
nguyen.h
2019-06-08
internet ใช้งานไม่ได้ วันที่ในเครื่องคอมผิด ตั้งค่าเวลาใหม่ วิชาการ - 8-6-2019
45
meathichai.k
2019-05-30
เครื่อง Printer พิมพ์สีไม่ออก ใช้งานมากเกินไปและไม่เคยล้างหัวพิมพ์ ล้างหัวพิมพ์ แผนและพัฒนา 30-5-2019
.js">