Loading

LIST REPAIR

ลำดับ อ.ที่รับงาน วันที่ไปปฎิบัติงาน แจ้งช่อมเรื่อง ปัญหาเกิดจาก แก้ไขโดย ห้อง ไปกับใคร หมายเหตุ เวลาแจ้ง
44
2019-05-09
โปรแกรมการเงินเข้าไม่ได้ สวิทจากเครื่องแม่ error รีสวิท ตึกบริหาร เคาเตอร์การเงิน เนส ไปกับเสียมาร์ค 9-5-2019
43
meathichai.k
2019-05-03
แชร์ Printer - - ศูนย์สหกิจศึกษา เด็กฝึกงาน 3-5-2019
42
meathichai.k
2019-04-28
Projector ส่งภาพไม่ออก ต่อสาย HDMI ไม่สนิท ต่อสายให้สนิท ม้วนสาย HDMI ขึ้นไปไว้บน Projector 142 28-4-2019
41
2019-04-27
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อwifiไม่ได้ สายตัวรับสัญญาณwifiที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสียบไม่แน่น เสีนยสายให้แน่นทำให้สามารถใช้งานได้ปกติ สาขาบัญชี ไปกับเด็กฝึกwill 27-4-2019
40
2019-04-27
nootbook อ.มัจรี เปิดไม่ติด nootbook เปิดเครื่องช้าต้องรอสัก เปิดปิดเครื่องใหม่ 135 ไปกับเด็กฝึกwill 27-4-2019
39
meathichai.k
2019-04-27
Printer สั่งพิมพ์ไม่ได้ ซับหมึกเต็ม เคลียร์ซับหมึก ห้องคณะบริหารและการจัดการ 27-4-2019
38
meathichai.k
2019-04-22
Projector สีเพี้ยน บล็อก VGA ติดผนังมีปัญหา ใช้สาย HDMI ต่อตรงกับ Projector 144 แฟร้ง 22-4-2019
37
meathichai.k
2019-04-20
printer พิมพ์เป็นเส้น ไม่ได้ทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นเวลานาน ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ห้องแผนและพัฒนา แฟร้ง 20-4-2019
36
thodsapon.k
2019-03-21
ติดตั้งสาย HDMI ใช้กับ Projector Notebook นักศึกษาไม่มี port VGA นำสาย HDMI ติดตั้งใช้แทนสาย VGA 327 - 21-3-2019
35
nguyen.h
2019-03-17
เสียงลำโฟงไม่ออก สายเสียงไม่ดี ดำเนินการเปลี่ยนสายเสียง 132 - 17-3-2019
.js">