แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา

ทางศูนย์สหกิจศึกษาได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา รอบที่สองเพื่อมีแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

มีแนวทางการดำเนินงานเดิมมีดังนี้

  • เตรียมความพ้อมทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา
  • มุ่งเสริมทักษะตามโครงงานที่นักศึกษาได้รับ
  • เสริมทักษะด้านอื่นที่จำเป็นแก่นักศึกษา

ควรเพิ่ม

  • ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • การใช้ชีวิตในต่างแดน
  • การเครื่องมือสำนักงาน

การตรวจสอบและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

– นี่ฉันจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา USB 2 ติดเชื้อที่ประสบความสำเร็จ 1KB ทางลัดที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีที่ 1: คุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อสแกนหาไดรฟ์ USB:

– วิธีที่ง่ายที่สุดถ้าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาไวรัสคลาสสิกที่มีการใช้ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสสแกนไดรฟ์ USB เป็นระเบียบ

– นี่เป็นวิธีง่ายๆที่คุณก็ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและสแกนไดรฟ์ USB เสร็จสิ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการสแกนไวรัสของคุณดำเนินการในบรรทัดคำสั่ง CMD ดีบัก

– เป็นครั้งแรกที่คุณใส่เรียกใช้ Windows (Windows + R) จากนั้นพิมพ์ cmd

1

– ดำเนินการต่อไดรฟ์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เห็นสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่นไดรฟ์ F ของคุณ

+ แล้วฉันจะพิมพ์คำสั่งที่ผม: แล้วกด Enter (ที่จะวางบนคอมพิวเตอร์ของคุณไดรฟ์ USB)

+ และให้พิมพ์คำสั่ง “attrib -s -h / S / D” และป้อนเป็นรูปร่างเช่นว่าเป็น

2

เสร็จสิ้น + 1 การป้อนคำสั่งต่อไปนี้ในโฟลเดอร์จะปรากฏบน USB ไดรฟ์ USB ถือว่าโฟลเดอร์ทั้งหมดใน USB ของคุณที่มีไวรัสที่ซ่อนอยู่

วิธีที่ 2: คุณสามารถใช้ที่มีอยู่ไฟล์ที่ซ่อนซอฟต์แวร์ FixAttrb.exe:

ซอฟต์แวร์นี้สามารถช่วยให้คุณไวรัสทางลัด แต่แสดงไฟล์ที่ซ่อนทั้งหมด อินเตอร์เฟซที่เป็นซอฟต์แวร์ค่อนข้างง่ายใช้งานง่ายเพียงแค่คุณเลือกไดรฟ์จะถูก

นี้เป็นซอฟแวร์ป้องกันไวรัส BKAV เวียดนาม:

Untitled

ที่มันมีสองวิธีในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสทางลัด USB ที่เรียบง่ายและความสำเร็จ 100%

ขอขอบคุณครับ!