เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

การแสดงพิธีเปิดงานเกษตรและสหกรรมจังหวัด

การแสดงพิธีเปิดงานเกษตรและสหกรรมจังหวัด

13466213_856555777782197_8842932663339725783_n

นย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโอกาสมหามงคล
เถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ