คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี

การจัดเก็บหนังสือด้วยรหัสสี

การจัดเก็บหนังสือด้วยรหัสสี ; เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากการจัดการความรู้ สำนักวิทยาบริการ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินการปรับปรุงรหัสเลขเรียกหนังสือ Call No จากเดิม ไม่มีสี มาเป็นการใช้รหัสดีในการควบคุมระบบการจัดเก็บเพื่อให้ใช้งานง่าย สามารถหาอ่านได้ที่คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ KM การจัดการความรู้ห้องสมุด library.cpu.ac.th