KM สำนักวิทยบริการ

7

สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินการจัดทำการจัดการความรู้ในส่วนงานห้องสมุด  3 ประเด็นคือ หัวข้อที่ 1 การจัดการทรัพยากร ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี , คู่มือการเก็บและจัดชั้นวารสารตามศูนย์ดังชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI, คู่มือการเย็บเล่มวารสารทางวิชาการ หัวข้อที่  2 การบริการทรัพยากร หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการ หัวข้อที่ 4 การศึุกษาดูงาน สามารถเข้าดูรายละเอียดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บเพจการจัดการความรู้ ของสำนักวิทยบริการ http://library.cpu.ac.th/1_KM

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *